• Showband Corio Heerlen

 • Wedstrijden Rodahal

 • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

 • Parkstad Limburg Stadion

 • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Hoog op de prioriteitenlijst de Vrienden van het WMC staat de verbetering van de Rodahal. Naar aanleiding van de gemeenteraads-verkiezingen van 7 maart 2006 heeft het verenigingsbestuur de knuppel in het gemeentelijk hoederhok gegooid - de gemeente is eigenaar van de hal.

Onderstaand de berichten van de vereniging en de reacties erop in. De nieuwste berichten staan bovenaan.

De aannemer heeft de binnenzijde van de Rodahal opgeleverd. De oplevering van de buitenzijde zal in november 2009 plaatsvinden.

 

Rodahal wordt gebouwd binnen budget
Kerkrade - De renovatie van de Rodahal in Kerkrade wordt definitief uitgevoerd binnen het beschikbare budget van 12,2 miljoen euro. De hal is absoluut gebruiksklaar voor aanvang van het WMC en definitief af in september. Noodscenario's zijn niet langer nodig. Dat stelde wethouder Will Terpstra (Burgerbelangen, cultuur en financiën) deze week aan een gemeentelijke commissie. Volgens hem blijven er zelfs enkele tonnen over die nog gespendeerd kunnen worden aan de inrichting, bijvoorbeeld aan 'bijzondere stoelen met een akoestische kwaliteit'. Maar daarover wordt later een beslissing genomen. Een van de grote tribunes wordt definitief bedoeld voor sponsorprojecten.

Uit de definitieve versie van de regiodialoog blijkt dat de provincie een bedrag van 2,5 miljoen euro opneemt in de begroting.

Vrienden geïnformeerd
Wethouder Will Terpstra van de gemeente Kerkrade heeft tijdens de ledenvergadering van de Vrienden van het WMC de aanwezige leden bijgepraat over de stand van zaken met de renovatie, in Kerkraadse termen: de revitalisering, van de Rodahal.

Een belangrijke opmerking is, dat de hal op 1 juli 2009, goed een week vóór het begin van het WMC, gereed zal zijn voor gebruik. De hal dateert van 1966. Het is een markant gebouw van architect Bisscheroux. De vorm van het gebouw refereert aan de tenten waarin op dezelfde plek in het begin de concertwedstrijden werden gehouden.

De Rodahal krijgt een grotere rol in het Limburgse cultuur- en toeristische aanbod. Per slot van rekening moet de investering van € 12.200.000 terug verdiend worden. De verbouwde Rodahal zal een spin-off effect hebben op de Kerkraadse economie.

Terpstra legde de Vrienden uit dat er een stil luchtverversingssysteem komt. De ingangspartij komt op de plek waar het oude restaurant is geweest. Trappen leiden naar de foyers, die een flinke opfrisbeurt krijgen. Opmerkelijk is, dat Bisscheroux oorspronkelijk ook daar de ingang gedacht heeft. De ingangspartij krijgt veel glas.

 In de huidige zaal bouwt de aannemer nu een nieuwe zaal (doos-in-doos constructie). Het heeft tot gevolg, dat de zaal akoestisch volledige geïsoleerd zal zijn. Het heeft ook voor de thermische isolatie gunstige gevolgen. Er komt geen daglicht meer binnen. De indeling van de zaal wijzigt. Het podium komt - vanuit de oude situatie gezien - tegen de linkerwand, de westzijde van de hal. De tribune erachter kan dan ook gebruikt worden voor een koor. De opstelling draait dus een kwartslag tegen de wijzers van de klok in. Voor de jurypositie moet nog een goede oplossing gevonden worden. De tribune aan de oostzijde wordt aangepast ten behoeve van de akoestiek en krijgt accommodatie voor de ontvangst door sponsors van hun gasten.

Voor Vrienden van het WMC zal te zijner tijd een kijkdag georganiseerd worden.

 

Renovatie in uitvoering
De Limburger meldt op 10 november 2008 dat de renovatie van de Rodahal in volle gang is. De aannemer heeft tonnen staal voor de nieuwe dakconstructie naar binnen gereden en geplaatst. De geluidsisolatie wordt rigoureus aangepakt en de klimaatbeheersing krijgt een hedendaagse uitvoering.

Rodahal in de steigers
Dit is de kop in de Limburger van 20 augustus 2008 over de start van de renovatie van de Rodahal. Alle onderstaande berichten geven aan welke de lange voorbereidingstijd en discussies aan de start zijn vooraf gegaan.

Start renovatie Rodahal aangekondigd
Uit De Limburger van 1-2-2008
Ingang Rodahal verlegd
Verbouwing start in juli
Door Jos van den Camp
Kerkrade
De grootscheepse en miljoenen euro's kostende renovatie van de Rodahal in Kerkrade gaat in juli dit jaar van start. De verbouwing zal op 31 mei 2009 gereed zijn, ruim één maand voor aanvang van het Wereld Muziek Concours (WMC) wanneer in de evenementenhal weken lang concerten gegeven worden.

Dat heeft wethouder Will Terpstra (Burgerbelangen. financiën en cultuur) de raad gisteravond in een toelichting op de bouwplannen medegedeeld. Kerkrade wacht dus niet op de beslissing van de provincie Limburg die pas in de lente een oordeel geeft over een subsidieaanvraag van 2,4 miljoen euro voor de Rodahal.

Essentieel onderdeel van de verbouwing is het verleggen van de ingang van de Rodahal van de Bachstraat naar de Van Beethovenstraat (voormalig restaurant De Prins). Daardoor ontstaat een veel logischer loop vanuit het (toekomstige winkel)centrum naar de uit 1966 daterende hal. Een ander belangrijk voordeel daarvan is bovendien dat de dubbelfunctie verdwijnt van de huidige entree/foyer. Die ruimte wordt dan uiteraard alleen nog maar gebruikt als foyer.

De nieuwe ingang aan de Van Beethovenstraat wordt voorzien van een grote lui fel waar taxi's bezoekers droog kunnen afleveren. De nieuwe entree krijgt een groot en open karakter met veel lichtinval. De Rodahal in zijn geheel - waar in principe plaats is voor 3.000 mensen - wordt aangepast op een capaciteit van maximaal 2.000 bezoekers. Het aantal toiletten in het gebouw wordt verdrievoudigd en de garderobecapaciteit wordt fors uitgebreid. In de entree van de nieuwe ingang komt een open trappenpartij naar de eerste verdieping. Daar zal een groot en open restaurant omstaan met een balkon met uitzicht op de stad. Volgens de plannen kan datzelfde restaurant bij voorstellingen in de grote zaal van de Rodahal dienst doen als skybox of vipruimte.

In de hal kan zeker nog één mobiele tribune voor een van de bestaande worden geplaatst in de gevallen dat dat noodzakelijk is. Voor de andere tribune kan dan een nieuw podium worden geplaatst. De meeste aanpassingen in de grote hal zijn niet direct zichtbaar. Het kostbaarst is een nieuw en geluidsarm luchtverversingssysteem. Om die installatie te plaatsen, is overigens een aanbouw aan de achterzijde van de Rodahal noodzakelijk. De grote hal zal tevens voorzien worden van een zestig centimeter dikke geluidsisolatiemat. Met name aan allerlei noodzakelijke technische - en vaak zelfs onzichtbare - maatregelen wordt naar schatting een bedrag van 5,5 miljoen euro gespendeerd.

De totale kosten werden aanvankelijk geschat op ruim elf miljoen euro. Maar volgens wethouder Terpstra komt de begroting momenteel wat voordeliger uit. Vooruitlopend op een definitief besluit van de gemeenteraad van Kerkrade om met de verbouwing te beginnen, heeft Kerkrade al heel veel voorbereidingen getroffen. De verbouwing is getekend door het architectenbureau Busman und Haberer in Keulen.

Toelichting wethouder
Wethouder Terpstra van cultuur van de gemeente Kerkrade heeft in aansluiting op de ledenvergadering van 18 november 2006 de vorderingen met betrekking tot een mogelijke renovatie van de Rodahal toegelicht. Hij maakte allereerst duidelijk, dat hij op 4 december 2006 omstreeks 19:30 uur een openbare vergadering heeft met de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad. In deze vergadering zal hij de stand van zaken toelichten. Aan de Vrienden wilde hij alvast dit kwijt:

 • De gemeenteraad heeft een reservering op de begroting van 2007 opgenomen voor de renovatie van de hal.
 • Doel van de gemeente is te komen tot

   * goede luchtkwaliteit
   * goede akoestiek
   * goede faciliteiten

 • De gemeente zoekt actief steun van andere overheden (provincie, Europa) en particulieren instellingen voor de realisatie van een goede hal die niet alleen inzetbaar is voor het WMC en het carnaval.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het WMC is zich ervan bewust dat hij over dit onderwerp geen gesprekspartner is van de gemeente. Het Vriendenbestuur wil met het aansnijden van het onderwerp zijn grote betrokkenheid kenbaar maken.

Reactie gemeente Kerkrade
In een schriftelijke reactie van 16 augustus 2006 aan het bestuur van onze vereniging meldt de gemeente, dat het behoud van de Rodahal als uitvoeringsaccommodatie van onder meer culturele en sportieve evenementen voorop staat. De gemeente volgt nu een intern verkenningsproces aan de hand waarvan zij het ambitieniveau bepaalt en een besluit over bouwkundige aanpassingen zal nemen.

  

Brieven aan Raad en College van B&W van Kerkrade
Op 7 juli 2006 heeft het bestuur van de Vrienden van het WMC aan de Raad en het College van B&W van Kerkrade in een brief de tekortkomingen van de Rodahal onder de aandacht gebracht. De financiële consequenties laten een volledige renovatie van de hal niet toe. Het Vriendenbestuur geeft de volgende overwegingen:

 • Klimaatbeheersing in de vorm van airconditioning en geluidsisolatie genieten de hoogste prioriteit;
 • De akoestiek van de Rodahal is uitmuntend. Dit werd o.a. bevestigd door Jacob Slagter, hoornist van het Koninklijk Concertgebouworkest en jurylid tijdens het laatste WMC, bij zijn installatie tot Persoon van Verdienste van onze vereniging. Ons advies is derhalve om hieraan geen geld (onnodig) uit te geven;
 • Rond de besluitvorming tijdig af om vóór het WMC 2009 de noodzakelijke verbeteringen aangebracht te hebben.

Onzeker of renovatie Rodahal klaar is tijdens WMC 2009
DOOR RENÉ WILLEMS
3 mei 2006,
De Limburger De gemeente Kerkrade beraadt zich dit jaar opnieuw over de financiële ondersteuning van het WMC. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar de Rodahal, belooft wethouder Will Terpstra.

In zijn vorige functie kwam wethouder Will Terpstra veel in de Duitse grensstreek. Jus ik het in Übach-Palenberg over het WMC had, stonden ze daar met hun oren te klapperen", vertelt hij. „De meesten hadden geen idee waar ik het over had. En dan hebben we het dus over een plaatsje op amper tien kilometer van Kerkrade. Buiten Parkstad is het Wereldmuziekconcours in Kerkrade kennelijk een onbekend fenomeen." Eén ding staat voor de nieuwe wethouder van cultuur in Kerkrade als een paal boven water: de komende vier jaar moet het WMC werken aan zijn imago. De gemeente Kerkrade stopt elke vier jaar weer veel geld in het WMC, in de verwachting dat het WMC - net als Roda JC - de gemeente nationaal en internationaal op de kaart zet. Dat is de afgelopen editie onvoldoende gebeurd, constateert Terpstra voorzichtig. "Op zich was het WMC 2005 een geweldig succes", concludeert Terpstra. "Organisatorisch had het WMC-bestuur de zaak aardig op de rails. In 2001 werd het WMC nog ontsierd door een ware prijzenoorlog tussen de horecaondernemers rond de Markt. Vorig jaar liep dat allemaal perfect: ik heb geen wanklank gehoord." Ook de openingsceremonie was ditmaal beduidend beter dan in 2001, constateert Terpstra: „Nu was het allemaal wat soberder, en dus goedkoper." De keerzijde van de medaille is wel dat het WMC ditmaal veel te weinig aandacht kreeg op radio en tv: "We moeten er de volgende keer voor zorgen dat de wereld weet welk geweldig feest hier in Kerkrade plaatsvindt." Wellicht zou Parkstad de promotie van grote evenementen als het WMC regionaal moeten oppakken, suggereert Terpstra: "Natuurlijk blijft het WMC een Kerkraads evenement. Zoals de taptoe van Heerlen blijft, de Parade van Brunssum en Pinkpop van Landgraaf. Het zijn evenementen die lokaal een enorme binding geven, wat het WMC betreft ook met de plaatselijke muziekverenigingen. Maar naar buiten toe zou je Parkstad kunnen neerzetten als een regio waar voortdurend iets gebeurt, met als Kerkraadse component dus het WMC."

Voorwaarde is wel dat het WMC ook de kans krijgt om elke vier jaar een goed evenement neer te zetten in Kerkrade, erkent Terpstra. Daarbij horen wat hem betreft ook goede accommodaties. Aan de Rodahal schort echter het een en ander. Als wethouder van cultuur moet Terpstra aan de renovatie de komende jaren gestalte geven. Maar hij is óók wethouder van financiën, benadrukt hij, en weet als geen ander welke moeilijke tijden Kerkrade tegemoet gaat.

"Het WMC 2009 wordt voor ons een ijkpunt", zegt hij. "Gelet op de financiële problemen die op ons afkomen kan ik helaas niet garanderen dat de hal dan klaar is; wellicht moeten we de renovatie gefaseerd aanpakken. Maar de grootste knelpunten - klimaatbeheersing, akoestiek - moeten dan in elk geval verholpen zijn. En dat betekent wel dat we op korte termijn moeten weten welke richting we uit willen bij de renovatie."

,b>Kerkraads Collegeakkoord 2006-2010
Het college van B&W van de gemeente Kerkrade wordt gevormd door Burgerbelangen, Partij van de Arbeid en Christen Democratisch Appel.

In Bijlage 3 van het Collegeakkoord onder het hoofdstuk Majeure projecten staat over de Rodahal:
Ook de Rodahal als multifunctionele voorziening voor de toekomst verdient een weloverwogen afweging."

Partijstandpunten
In de Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezing van 2006 was de eerste vraag:
De Rodahal moet een echte evenementenhal worden, koste wat het kost.

Dit zijn standpunten van de in de raad gekozen partijen.

Burgerbelangen (8 zetels) Om als evenementenhal op de kaart te komen, zijn grote investeringen nodig. 'Koste wat kost" gaat te ver. De investeringen moeten het perspectief op lange termijn veiligstellen.

Partij van de Arbeid (7 zetels) De Rodahal verdient een gedifferentieerde exploitatie als evenementenhal. De milieu-eisen vergen forse investeringen. Wij leveren echter geen bijdragen in de exploitatie van de hal.

CDA (5 zetels) De Rodahal moet multifunctioneel blijven en beschikbaar zijn voor traditionele cultuuruitingen als carnaval en het WMC. Daarnaast kan ze ook een regionale functie vervullen.

BBK Lokaal (3 zetels)Volgens ons moet een nieuwe Rodahal het hart van een ander centrumplan worden.

GroenLinks (2 zetels) De hal moet voor vele doeleinden te gebruiken zijn, met een gezonde financiële exploitatie voor rekening van de uitbater. De gemeente zorgt voor de gebouwelijke aanpassingen.

SP (2 zetels) Nee, een kosten-batenanalyse zal inzicht geven wat de meest adequate oplossing is.

VVD (1 zetel)Dat de Rodahal evenementenhal moet blijven onderstrepen wij. Het is de enige multifunctionele hal in Kerkrade en is derhalve cruciaal voor evenementen als het WMC.

Lijst Coumans (1 zetel) Snel moet worden gekomen tot een realistische visie of en tegen welke kosten de Rodahal behouden kan worden. Ons standpunt is dat dit niet tot elke prijs moet.

Reacties Persbericht, 24 februari 2006 De vereniging Vrienden van het WMC heeft de Kerkraadse politieke partijen BBK, Burgerbelangen, CDA, GroenLinks, Lijst Coumans, PvdA en VVD, enkele weken geleden verzocht aan te geven of zij in de komende zittingsperiode voldoende financiën willen vrijmaken voor de noodzakelijke verbeteringen in de Rodahal. De verbeteringen zijn noodzakelijk ten behoeve van het WMC en andere culturele evenementen.

Burgerbelangen en GroenLinks geven beiden aan van mening te zijn dat aan de Rodahal verbeteringen aangebracht dienen te worden en dat dit dan zo goed mogelijk dient te gebeuren.

De overige partijen hebben helaas niet het respect en fatsoen gehad om hun standpunt vooraf duidelijk kenbaar te maken.

De vereniging Vrienden van het WMC is uiteraard verheugd over het standpunt van Burgerbelangen en Groenlinks. Na de verkiezingen zullen zij aan hun toezegging worden gehouden. De overige partijen zullen kritisch worden gevolgd in hun standpuntbepaling.

Nagekomen reactie

Democratische Partij Kerkrade heeft alsnog negatief gereageerd. Zij opteren voor sloop van de huidige hal ten gunste van woningbouw en de bouw van een kleinere accommodatie voor WMC en carnaval.

Op 7 maart 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De Rodahal is naar de stellige mening van de Vrienden toe aan een grondige renovatie. De Rodahal is eigendom van de gemeente Kerkrade. Een opknapbeurt gaat het een en ander kosten. Zijn de politieke partijen bereid geld hiervoor te reserveren? Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het WMC geïnteresseerd naar het standpunt van de politieke partijen die in Kerkrade aan de verkiezingen meedoen.

Op 19 januari 2006 is onderstaande brief aan de partijen die aan de verkiezingen meedoen, verzonden.
Kerkrade, 19 januari 2006
Geachte mevrouw, heer, Gewoontegetrouw heeft de vereniging Vrienden van het WMC (die zelfstandig en onafhankelijk van het WMC functioneert) na afloop van de laatste editie van het WMC 2005 haar beleidsprogramma voor de volgende vier jaar vastgesteld.

Op grond van de negatieve ervaringen van de leden is het navolgende onderdeel van het beleidsprogramma aan de Rodahal gewijd: “Essentieel voor het WMC is dat de Rodahal aangepast wordt aan de eisen van deze tijd. Daarbij is het WMC afhankelijk van de gemeente Kerkrade. Door de gemeente dienen voldoende financiën beschikbaar gesteld te worden om de Rodahal minimaal op de navolgende onderdelen te verbeteren:

 • er dient een duidelijke keuze voor de bestemming van de zaal gemaakt te worden, waarbij volgens de vereniging de nadruk op   culturele evenementen gelegd zou moeten worden, de inrichting van de zaal zou daarop aangepast moeten worden;
 • in de zaal dient een goede airconditioning geïnstalleerd te worden, die geen geluidsoverlast veroorzaakt;
 • de omgeving van de zaal zou verbeterd moeten worden: foyers, glazen wanden, toiletgroepen, etc

Dit alles vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat de huidige goede akoestiek van de zaal in de Rodahal behouden blijft.

Indien de Rodahal niet wordt verbeterd, zal het voor het WMC ondoenlijk zijn in de toekomst deelnemers, publiek en sponsoren aan te trekken. De vereniging Vrienden van het WMC verwacht niet dat, zoals eerder gesuggereerd, een verplaatsing van de concertwedstrijden naar een locatie buiten Kerkrade tot de alternatieven behoort. De vrijwilligers, die het WMC in stand houden, zullen hun vele onbetaalde uren inzet niet buiten Kerkrade verrichten. Zodoende beslist de gemeente Kerkrade over de toekomst van het WMC. De vereniging zal de politieke partijen vóór en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 op hun standpunt aanspreken.”

Het WMC is zowel in publicitair als in economisch als in cultureel opzicht van groot belang voor de gemeente Kerkrade. Bij het aanpassen van de Rodahal aan de (gerechtvaardigde) eisen van deze tijd is het WMC volledig afhankelijk van de gemeente en in het bijzonder de gemeenteraad. De gekozen leden van de gemeenteraad zullen kort na de verkiezingen een besluit moeten nemen over het vrijmaken van budget ten behoeve van renovatie van de Rodahal. Naar verwachting zal dat een aanzienlijk bedrag zijn. Op dit moment is voor de vereniging nog onduidelijk welk standpunt de huidige in de gemeenteraad van Kerkrade vertegenwoordigde politieke partijen innemen.

Vanwege hun verbondenheid met het WMC is dit besluit voor de leden van de vereniging Vrienden van het WMC van groot belang. Om hen tot een goede afweging bij het uitbrengen van hun stem te laten komen, richt de vereniging Vrienden van het WMC onderstaand verzoek tot de politieke partijen in Kerkrade, die naar verwachting aan de gemeenteraads-verkiezingen in maart zullen deelnemen.

In hoeverre bent u als politieke partij bereid voldoende financiën vrij te maken om de aangegeven verbeteringen in de Rodahal (airconditioning en bouwkundige verbeteringen) vóór het WMC 2009 te kunnen realiseren. Wij stellen het op prijs uw reactie vóór 8 februari a.s. te mogen ontvangen zodat wij in de gelegenheid zullen zijn onze leden en andere geïnteres-seerden te informeren over de standpunten van aan de gemeenteraads-verkiezingen deelnemende partijen.

Hoogachtend,
namens het bestuur van de vereniging
Vrienden van het WMC