• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Er zijn geen verplichte werken, formaties of figuren voorgeschreven. Ieder deelnemend orkest dient muziekwerken naar eigen keuze uit te voeren. Deze muziekwerken dienen aan het door WMC gestelde niveau te voldoen.

De show wordt uitgevoerd op de grasmat van het stadion, waarop de belijning van een American Football Field is aangebracht: afmeting 100 x 53? yards = 91,94 x 49,03 m  en bestaat achtereenvolgens uit:

a. de Opmars, al dan niet met muziek en zonder beoordeling;
b. de Show, met beoordeling
c. de afmelding aan de jury;
d. de afmars al dan niet met muziek maar zonder beoordeling.

De deelnemende orkesten worden beoordeeld door een internationaal samengestelde jury, bestaande uit 5 personen voor de Showband Class, en uit 7 personen voor de Corps Style Class:

Sectie A: Showband Class (alle juryleden in de jurybox)
- jurylid 1: General Effect
- jurylid 2: Muziek Analyse/ Music Excellence
- jurylid 3: Muziek Analyse/ Music Excellence
- jurylid 4: Visuele Uitvoering/ Visual Excellence
- jurylid 5: Visuele Uitvoering/ Visual Excellence.

Sectie B: Corps Style Class
- jurylid 1: Music Effect (box)
- jurylid 2: Visual Effect (box)
- jurylid 3: Musical Ensemble (box)
- jurylid 4: Visual Ensemble (box)
- jurylid 5: Brass Performance (veld)
- jurylid 6: Percussion Performance (veld)
- jurylid 7: Visual Performance (veld).

Alle juryteams staan onder leiding van een onafhankelijk juryvoorzitter.

Het maximaal te behalen aantal punten is 100. De jury beoordeelt de uitvoering naar de volgende rubrieken:

Sectie A Showband Class
Jurylid 1: General Effect Music & Visual)
a. Ontwerp en coördinatie maximaal 200 punten
b. Effect door uitvoering maximaal 200 punten

Juryleden 2 en 3: Muziek Analyse
a. Technische uitvoering maximaal 200 punten
b. Artistieke uitvoering maximaal 200 punten

Juryleden 4 en 5: Visuele Analyse
a. Artistieke uitvoering maximaal 100 punten
b. Technische uitvoering maximaal 100 punten

Totaal: maximaal 1000 punten

Het door de juryleden toegekende totale aantal punten (maximaal 1000) wordt gedeeld door 10 en afgerond tot twee decimalen.

In de sectie A kunnen de juryleden 2 en 3 elk maximaal 400 punten toekennen, waarvan het jurysecretariaat het gemiddelde berekend alvorens tot deling door 10 over te gaan.

Dit geldt eveneens voor de juryleden 4 en 5, die elk maximaal 200 punten kunnen toekennen.

Sectie B Corps Style Class

Jurylid 1: Music Effect (box)
a. Repertoire maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Jurylid 2: Visual Effect (box)
a. Vocabulary maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Jurylid 3: Music Ensemble (box)
a. Repertoire maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Jurylid 4: Visual Ensemble (box)
a. Vocabulary maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Jurylid 5: Brass Performance (veld)
a. Repertoire maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Jurylid 6: Percussion Performance (veld)
a. Vocabulary maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Jurylid 7: Visual Performance (veld)
a. Vocabulary maximaal 100 punten
b. Excellence maximaal 100 punten

Totaal: maximaal 1400 punten

Het totaal behaalde aantal punten wordt NIET gedeeld.