• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Jacob Slagter

De leden van Vrienden van het WMC hebben Jacob Slagter op benoemd tot Persoon van Verdienste. Op zondag 17 juli 2005 aan het slot van het tweede weekend met de kampioenschappen Concertafdeling Fanfares is hij geïnstalleerd. Hieronder de installatierede van de verenigingsvoorzitter in de Rodahal te Kerkrade  Jacob Slagter (links) luistert met Piet van Oort, secretaris van de Vrienden, naar de toespraak van voorzitter Wim Goossens

 

Jacob Slagter (Laudatio)
Dames en Heren, Muziekliefhebbers,

Als voorzitter van de vereniging Vrienden van het WMC wil ik kort het woord richten tot Jacob Slagter, hedenavond jurylid in deze Rodahal.Ik doe dat in verband met een voorgenomen huldiging van Jacob Slagter. Het is namelijk een goede gewoonte van de Vrienden om tijdens het WMC een musicus met bijzondere verdiensten voor de HaFaBra-sector in het zonnetje te zetten.

Geachte heer Slagter, Vrienden en Muziekliefhebbers van het WMC, Het Frysk Fanfare Orkest heeft zojuist in deze hal wederom geklonken en ik ga het kort hebben over een andere Fries in hart en nieren, musicus, hoornist en dirigent Jacob Slagter.

Musicus/Hoornist
Geboren op het eind van de vijftiger jaren in het Friese land (Dokkum) speelde Slagter reeds op jonge leeftijd bugel in de fanfare. Op zijn dertiende stapte hij over op hoorn. Natuurlijk kreeg hij zijn eerste lessen in Leeuwarden en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hoornist Slagter, bij Oldrich Milek, met onderscheiding af. Slagter begon als hoornist bij het “Frysk Orkest.” Wie kent Slagter nu niet als de blonde solo hoornist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest? Die functie vervult hij, moet u bedenken!, sinds 1985. Naast uitvoeringen van uiteenlopende hoornconcerten, van zowel klassiek tot zeer modern (Ketting en van Keulen), maakte Slagter ook indruk met indrukwekkende soli tijdens uitvoeringen van Mahler symfonieën. Hij soleerde in Amsterdam en daarbuiten onder leiding van grote dirigenten, Haitink, Chailly, Sawallish en Harnoncourt. En dan kun je wat en wat genoten die dirigenten en de toehoorders van zijn spel! In 1988 kreeg Slagter niet voor niets de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs uitgereikt.
Jacob Slagter is een veelzijdig musicus: hij is hoornist, maakt kamermuziek, is hoofdvakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam en dirigent en jurylid bij nationale en internationale concoursen. Ook nu in 2005 is Slagter jurylid bij de Concertwedstrijden voor fanfareorkesten in de Rodahal hier in Kerkrade.

Dirigent
Naast directie bij de reguliere symfonie orkesten ( Noordelijk Symfonie Orkest, Noord Hollands Symfonie Orkest, Het Gelders Orkest) is Jacob Slagter chef-dirigent van het Nederlands Fanfare Orkest – daarmee was hij in 2001 ook in deze Rodahal- en hij is gastdirigent van de helaas afgeslankte Koninklijke Militaire Kapel. Met deze twee laatste orkesten is de link gelegd tussen musicus/hoornist Slagter en de HaFaBra-sector, de sector waar Slagter ooit begon en die hij trouw is gebleven!!

Slagter is zéér trots op de amateur-beoefening in die HaFaBra-sector en laat dat blijken door regelmatig met orkesten uit die sector op te treden, zowel als solist of als dirigent. Daarnaast geeft hij master-classes in deze sector en draagt hij op die wijze zijn niet geringe vakkennis over. Én als solist én als dirigent van het Nederlands Fanfare Orkest is hij tevens een geweldige inspirator en uitvoerder van originele fanfarecomposities. En niet te vergeten zoals reeds gezegd treedt hij, zoals tijdens dit WMC, op als jurylid tijdens concoursen.
Hij staat pal voor de HaFaBra-sector en dát voor een internationaal gelouterd musicus! Het siert Slagter door oog en oor te blijven houden voor die sector waar hij als jongeling begon. Een ieder in deze zaal heeft Slagter wel als solist of dirigent in de HaFaBra-sector meegemaakt.

Pedagoog
In het Conservatorium van Amsterdam leidt Slagter het topje der hoornisten op. In Masterclasses en op de “bok” wordt evenzeer zijn niet geringe vakkennis overgedragen. Slagter is reeds onderscheiden met de Elisabeth Evertsprijs en de Fockmedaille.

De Vrienden van het WMC komen tot de volgende overwegingen:

  • Jacob Slagter is een internationaal gelouterd hoornist en geniet grote nationale en internationale reputatie;
  • Jacob Slagter beschikt over uitstekende pedagogische en muzikale talenten die hij al 25 jaar ook ten behoeve van de HaFaBra-sector indrukwekkend inzet.
  • Jacob Slagter laat zich regelmatig zien en horen in de HaFaBra-sector en heeft grote affiniteit met de amateur blaasmuziek op professioneel niveau.

Juist de Vrienden van het WMC willen u hier danken en huldigen voor uw vele verdiensten met betrekking tot de HaFaBra-sector.

Met unanieme stemmen hebben de Vrienden van het WMC reeds op 26 juni 2004 besloten Jacob Slagter te benoemen tot persoon van verdienste van die Vereniging Vrienden van het WMC. Van harte proficiat!

Heer Slagter mag ik u verzoeken naar voren te komen om het beeldje "Persoon van Verdienste" , de oorkonde en felicitaties in ontvangst te nemen. Het fraaie bronzen beeldje is gemaakt door edelsmid Bert Kreijen uit Kerkrade.

Kerkrade/Boxmeer 17 juli 2005.

Mr. W.B.J. Goossens, Voorzitter Vrienden van het WMC.

 

Overhandiging van oorkonde en plastiek