• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Installatierede door Wim Goossens, voorzitter van Vrienden van het WMC, op zondag 23 juli in de Rodahal.

Dames en Heren, Muziekliefhebbers,

Als voorzitter van de Vereniging Vrienden van het WMC wil ik graag het woord richten tot musicus en componist Rob Goorhuis. Naast mij ziet u onze secretaris de heer mr. Piet van Oort.
Het is een traditie van de Vrienden van het WMC om tijdens een WMC hier in de Rodahal een musicus met bijzondere verdiensten voor de HaFaBra sector te eren.

Beste Rob Goorhuis, muziekvrienden binnen en buiten het WMC.

Rob Goorhuis is een musicus in hart en nieren, met vele kwaliteiten. Een viertal facetten, musicus/organist, dirigent, jurylid en gastdocent maar bovenal componist, zal ik belichten.

1. Musicus/organist
Geboren in het begin van de veertiger jaren (1948) in Amsterdam, groeide hij op in een muzikaal gezin en genoot hij zijn opleiding in Utrecht, Arnhem en Tilburg van de vorige eeuw. Hij studeerde onder meer bij organist Bernard Bartelink. Als organist en klavecinist trad Rob Goorhuis veelvuldig op in Nederland, maar hij gaf ook concerten in België, Frankrijk, Italië, Duitsland en Polen. Goorhuis was gedurende jaren de vaste continuo speler van het Utrechts Barok Consort onder leiding van Jos van Veldhoven. Hij maakte deel uit van Ensemble Sanssouci en Dialogo Musicale en concerteerde in het bijzonder met het Hannover Knabenchor tijdens het Festival Wallonie te Luik en met Dialogo Musicale op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Hij speelde delen uit het «Buxheimer Orgelbuch» voor de Westdeutsche Rundfunk. Goorhuis toerde daarnaast internationaal met de Utrechtse Studentencantorij.
Hij deed koorbegeleidingen in geheel Nederland.

Van links naar rechts Mr. Wim Goossens, voorzitter Vrienden van het wmc, Rob Goorhuis laureaat, componist en jurylid, mr. Piet van Oort, secretaris vrienden van het WMC

(Bron foto : L1)

 

 

 

Van links naar rechts Mr. Wim Goossens, voorzitter Vrienden van het wmc, Rob Goorhuis laureaat, componist en jurylid, mr. Piet van Oort, secretaris vrienden van het WMC

(Bron foto : L1)

 

 2. Dirigent
Goorhuis dirigeerde diverse koren en orkesten, zoals het "Utrechts Begeleidingsorkest".

3. Jurylid en docent
Enkele van de evenementen waar Rob Goorhuis jureerde:
- Eidgenössisches Musikfest te Fribourg, Luzern en Sankt Gallen,
- de Nationale Zwitserse kampioenschappen voor koperblazers,
- de Union Grand-Duc Adolphe in Luxemburg,
- de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Zutphen en Groningen,
- de Swiss Open Contest en het World Band Festival in Luzern,
- het Vlaamse Open Brassband Kampioenschap in Mechelen,
- de Europese Brassband Kampioenschappen in Oostende,
- het Duitse Brassband Kampioenschap in Duisburg en Coesfeld en Euro Brass Drachten.
Voor ons is Rob Goorhuis méér bekend als veelvuldig optredend
jurylid – sinds  1997 - bij het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Daarnaast is Rob Goorhuis als docent verbonden aan de
Akademie van de Bund Deutscher Blasmusikverbände in
Staufen (Baden-Württemberg).


4. Componist
Als componist is Goorhuis autodidact. Op het terrein van de muziek voor blazers was hij al spoedig geen onbekende meer. In 1977 brak Goorhuis door als componist met het werk Concertino voor Fanfare. Daarnaast componeerde Goorhuis vele werken als verplichte werken voor de concoursen van de landelijke federaties en andere aansprekende organisaties. Rob Goorhuis was “Composer in Residence” van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest.
In 1989 schreef hij voor het WMC het verplichte werk Poème Symphonique voor de concertafdeling Fanfare.
Daarnaast schreef hij in 2001 A tribute to Henk Badings voor de Brass Band concertafdeling van het WMC.
Rob Goorhuis schreef daarnaast een opera, vocale werken, voor koor en orkest, kerkmuziek, kamermuziek en werken voor orgel.

Rob Goorhuis  schreef bovenal een 110-tal arrangementen en composities voor harmonie-, fanfareorkesten en Brassbrand, waarmee hij een zeer grote bijdrage levert aan de promotie van de serieuze blaasmuziek in deze sector.

Voor de herdenking van de ramp met een Hercules vliegtuig van de Koninklijke Landmacht in 1997 componeerde Goorhuis in opdracht van de gemeente Woudrichem het werk La Forza della loro Vita.
Deze trieste gebeurtenis eiste het leven van het merendeel van de leden van het Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht.

De muziek voor de Nationale Dodenherdenking, die jaarlijks klinkt op de Dam in Amsterdam, maakte Goorhuis in 2000 in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

‘Staren in de stilte’ maakte Goorhuis op verzoek van de gemeente Apeldoorn voor de herdenking van de slachtoffers van de terreurdaad tijdens Koninginnedag 2009 in deze stad.

In 2008 schreef Goorhuis Violen voor een Vlinder. In dit avondvullende werk voor koor en orkest wordt de gewelddadige dood van Nienke Kleiss herdacht. Zij overleed in het jaar 2000. De herdenking hiervan heeft in juni 2010 in Schiedam onder grote belangstelling plaatsgevonden.

Goorhuis oeuvre valt aldus te catagoriseren:
Opera (1); Filmmuziek (1); Koor en orkest (6); Vocale muziek (7); Kerkmuziek (19); Kamermuziek (32); Kerkorgel (4);
Fanfare en soli (10); Brassband (16); Harmonieorkest (34);
Fanfare (47); Fanfare en Harmonie (1).

Last but not least het verplichte werk voor WMC 2017 in de eerste Divisie Fanfare is A diamond for Parker. Deze compositie is gebaseerd op Psalm 2 getoonzet door de fenomenale Engelse Renaissance componist Thomas Tallis (1505-1585). “Why fum’th in sight” is de titel en Thomas Tallis gaf aan Aartsbisschop Parker een set van negen Psalmen cadeau waaronder deze, overigens de derde in rij van “Nine psalm tunes for Archbishop Parker’s Psalter”.

In 2003 ontving Rob Goorhuis de Gerard Boedijn Penning wegens zijn verdienste voor de Nederlandse blaasmuziek.
In 2006 werd Rob Goorhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Tijdens het Farewell Concert van de European Brass Band Contest op 6 mei 2012 in de Doelen te Rotterdam ontving hij de Piebe Bakker Award vanwege zijn inzet voor de instandhouding van de fanfare en zijn omvangrijke bijdrage aan het fanfarerepertoire.
Reeds in 2015 werd Rob Goorhuis door de Vereniging Vrienden van het Wereld Muziek Concours benoemd tot Persoon van Verdienste.
In 2016 ontving hij de BUMA Brass Award. Rob Goorhuis dankt zijn uitverkiezing o.a. aan het grote en wereldwijd als hoogstaand gekwalificeerde oeuvre dat hij inmiddels achter zijn naam heeft staan.


De Vrienden van het WMC komen gebaseerd op het bovengenoemde tot de volgende overwegingen:

A. Rob Goorhuis geniet grote nationale en internationale reputatie en bekendheid in het vakgebied muziek voor Harmonie, Fanfare en Brassband;
B. Ron Goorhuis geniet internationale reputatie als arrangeur en componist van werken voor blazers, maar vooral Harmonie- en Fanfareorkesten.
C. Rob Goorhuis is met zijn composities en bewerkingen een groot promotor van verantwoorde blaasmuziek in de gehele muziekwereld en heeft door zijn composities een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van verantwoorde maar ook speelbare muziek voor Harmonie,  Fanfare en Brassband.
D. Rob Goorhuis beschikt over uitstekende pedagogische en muzikale talenten die hij al meer dan 30 jaar ten behoeve van bovenal de Harmonie- en Fanfare sector in Europa op indrukwekkende wijze inzet.
E. Rob Goorhuis is heden ten dage een buitengewoon succesvolle representant en waardevolle ambassadeur van de blaasmuziek voor Harmonie en Fanfare als Nederlands immaterieel cultuurgoed.
F. Rob Goorhuis  heeft last but not least grote affiniteit met de amateur blaasmuzieksector.

De Vrienden van het WMC willen Rob Goorhuis hier in het Walhalla van de blaasmuziek danken en huldigen voor deze verdiensten met betrekking tot de HaFaBra-sector.
Speciale dank gaat naar u uit voor composities van uw hand die tijdens een aantal WMC’s zijn gespeeld waarvan de toehoorders en de Vrienden van het WMC hebben genoten.
Wij hebben zeer veel waardering voor uw werk.

Met algemene stemmen hebben de Vrienden van het WMC in hun vergadering van 20 juni 2015 besloten Rob Goorhuis te benoemen tot persoon van verdienste van de Vereniging Vrienden van het WMC. Van harte proficiat!

Heer Goorhuis mag ik u verzoeken naar voren te komen om dit fraaie bronzen beeldje gemaakt door edelsmid Bert Kreijen uit Kerkrade voortstellende “Beweging”, de oorkonde en onze felicitaties in ontvangst te nemen.

Kerkrade/Boxmeer 01 juli 2017.
Mr. W.B.J. Goossens, Voorzitter Vrienden van het WMC


Van links naar rechts Mr. Wim Goossens, voorzitter Vrienden van het wmc, Rob Goorhuis laureaat, componist en jurylid, mr. Piet van Oort, secretaris vrienden van het WMC en de welluidende WMC-speaker

(Bron : foto L1)