• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Installatierede

door Wim Goossens, vice-voorzitter
11 juli 2001, Wijngrachttheater, Kerkrade tijdens het concert van Orkest de Volharding onder leiding van Jurjen Hempel

Dames en Heren,
Dit is geen overval. Een en ander gebeurt met medeweten en instemming van Jurjen Hempel die wij voor de geboden ruimte dankzeggen. Het WMC bestuur is eveneens op de hoogte. Het gaat om een geplande huldiging van Louis Andriessen.

Voor u ziet u de voorzitter van de Vereniging Vrienden van het WMC Jacques Walraven en uw Spreker Wim Goossens vice-voorzitter van eerder genoemde vereniging.

Waarde Louis Andriessen, Mevrouw, Dames en Heren,
In 1939 zag Louis Andriessen te Utrecht het levenslicht. Hij kreeg compositielessen van zijn vader Hendrik Andriessen befaamd organist, componist, professor maar ook in 1951 zeer gewaardeerd voorzitter van de Jury van het eerste WMC. Letterlijk aan de hand van z'n vader toog Louis richting Kerkrade om kennis te maken met de blaasmuziek. "Misschien is de liefde voor de blaasmuziek daar wel uit voortgekomen" zo schrijft Louis Andriessen aan de Vrienden van het WMC. Hij is dus in feite een van die jonge mannen van het eerste uur. Velen van ons gingen evenzo aan vaders hand richting 'n eerste WMC. Het werkt aanstekelijk kan ik u zeggen.

Louis studeerde verder bij Kees van Baaren, die in 1966 deel uitmaakte van de WMC-jury voor de concertwedstrijden, en Luciano Berio.
Louis Andriessen ontwikkelde zich tot de meest vooraanstaande Nederlandse componisten. Hij behoort tot de derde generatie van de belangrijkste componistenfamilie in Nederland. Zijn werk werd onderscheiden met de Matthijs Vermeulenprijs (1992) en het 3M-muzieklaureaat (1993).Andriessen geniet internationale reputatie.
Als componist is Andriessen een eclecticus die de invloeden van veel muziekstijlen in zijn composities integreert, Bach, de 20e eeuwse Fransen, Strawinsky, maar ook Jazz en Bebop.Hij stond op de barricades voor muzikale vernieuwing, was lid van de Notenkrakers(1970) en stond aan de basis van vernieuwende Ensembles Hoketus(1977) en De Volharding(1972).
Dit laatste een blazersensemble pur sang dat enkel vernieuwend heeft gewerkt. 11 sonore blazers, een pianist en een contrabassist. U heeft het gezelschap reeds kunnen beluisteren. Met de oprichting van "De Volharding"en "Hoketus" geeft Andriessen aan zeer dicht bij de musici te willen staan. Terecht daar gebeurt het uiteindelijk allemaal. Dat ervaren we op elke concoursdag maar weer bij het WMC. Met de oprichting van deze Ensembles gaf Andriessen richting aan de ontwikkeling van de speel- en compositietechnieken en wil daardoor musici uitdagen.

Het begon allemaal met het werk "de Volharding". Eerst kwam het werk daarna het ensemble.Voor het gezelschap de Volharding schreef Andriessen tien verschillende composities bewerkte voor hen zes composities waaronder "La Création du Monde van Darius Milhaud. Vanavond horen we uit  het oeuvre van Louis Andriessen On Jimmy Yancey (1973). Blaasmuziek in optima forma. "Hoketus"een compositie uit 1977 heeft historische werking en heeft zijn invloed op de Nederlandse componisten niet gemist, alhoewel hierin weinig blazers te horen zijn. Het werk gaat uit van het oude principe alternerend musiceren.
Andriessen is gedurig vernieuwend bezig heeft daarbij veel oor en oog, ja bijna een zwak voor de blazers en blaasgroepen in een orkest.Louis Andriessen sloeg daardoor mede een brug tussen de blaasmuziek en de symfonische muziek. Ik noem in dit verband het werk" Mausoleum". Andriessen maakt daarin gebruik van 3 trompetten, liefst 8 hoorns, 4 trombones, cimbali, slagwerk en strijkers.

Direct en indirect heeft Andriessen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse blaasmuziek. Ik noem in dit verband slechts de invloed op Johan de Mey trombonist/componist wiens werk dit jaar veelvuldig op het WMC wordt gespeeld. Daarnaast werkte Andriessen samen met Reinbert de Leeuw, Peter Schat, Jan van Vlijmen en Misha Mengelberg.Evenzo werkte Louis Andriessen samen met filmregiseurs Peter Greenaway en Robert Wilson.

Uiteraard schreef hij een boek over Stravinsky. Louis Andriessen is na vijftig jaar weer terug in Kerkrade!

Hij heeft zich inmiddels op verzoek van de Vrienden van het WMC bereid verklaard een verplicht werk te schrijven voor de concertwedstrijden Afdeling Harmonievoor het WMC van 2005. Lijkt ons een zeer goede terugkomst! 

Louis Andriessen, u hebt onmiskenbaar vele verdiensten voor de Nederlandse muziek en in het bijzonder voor de Nederlandse blaasmuziek.

Louis Andriessen, u bent steeds op stimulerende wijze vernieuwend bezig geweest met muziek en u hebt daardoor ook componisten van harmonie- en fanfaremuziek beïnvloed.

Er is een oude band tussen het WMC en de Familie Andriessen.Die band willen wij herbevestigen, continueren en verstevigen.

Wij beschouwen u als een vriend van de blaasmuziek. De Vrienden van het WMC willen u hier in Kerkrade, in het Walhalla van de blaasmuziek, danken en huldigen voor uw vele verdiensten jegens de Nederlandse muziek.Om die redenen heeft de Verenging Vrienden van Het WMC in haar vergadering van 23 juni j.l. besloten u vandaag te benoemen tot persoon van Verdienste van deze Vereniging. U weet zich in de zaal omringd door Vrienden van het WMC. Ik verzoek U naar voren te komen. Onze voorzitter Jacques Walraven zal de daarbij behorende oorkonde en attenties aan u en u Mevrouw overhandigen.


Vrienden-voorzitter Jack Walraven overhandigt Louis Andriessen de oorkonde die hoort bij Persoon van Verdienste van de vereniging. Dit gebeurde op woensdag 19 juli 2001 tijdens het concert van Orkest de Volharding in het Wijngrachttheater te Kerkrade

Persbericht

Louis Andriessen: vriend van de blaasmuziek

Kerkrade is van 28 juni tot en met 22 juli 2001 het middelpunt van de wereld van de blaasmuziek: het Wereld Muziek Concours (WMC). Brassbands, fanfares, harmonieën, drumbands, showkorpsen enzovoort uit de hele wereld vertonen tijdens vier weekenden hun veelal hoogstaande kunsten. Deskundige, internationale jury’s beoordelen de prestaties. Door de weeks is er een festival met optredens van bekende orkesten, ensembles en solisten. Zo ook het concert van Orkest de Volharding op 11 juli in het Wijngrachttheater.

Tijdens dit concert heeft de Vereniging Vrienden van het WMC componist Louis Andriessen benoemd tot persoon van verdienste. Uit handen van Vriendenvoorzitter Jacques Walraven heeft hij de bijbehorende oorkonde ontvangen. Dat gebeurde vlak voor de uitvoering van een werk van Andriessen door Orkest “De Volharding”.

De plaats en het moment van uitreiking van de oorkonde waren niet toevallig. Het Orkest De Volharding is in 1972 opgericht door Louis Andriessen en Willem Breuker voor de uitvoering van “De Volharding”, een compositie van Andriessen.

In zijn motivatie noemde Wim Goossens, vice-voorzitter van de Vrienden van het WMC, de vele verbanden die er zijn tussen Louis Andriessen en de blaasmuziek. Andriessen was in 1951 aanwezig tijdens het eerste WMC, zijn vader was toen jurylid.

Louis Andriessen heeft zich tot de meest vooraanstaande Nederlandse componisten ontwikkeld. Hij behoort tot de derde generatie van de belangrijkste componistenfamilie in Nederland. Zijn werk werd onderscheiden met de Matthijs Vermeulenprijs (1992) en het 3M-muzieklaureaat (1993). Andriessen geniet een internationale reputatie. Als componist is Andriessen een eclecticus. Hij integreert de invloeden van veel muziekstijlen in zijn composities, Bach, de 20e-eeuwse Fransen, Strawinsky, maar ook Jazz en Bebop.”, aldus Goossens.

Hjj stond op de barricades voor muzikale vernieuwing, was lid van de Notenkrakers (1970). Hij stond aan de basis van vernieuwende Ensembles Hoketus (1977) en De Volharding (1972). Dit laatste een blazersensemble pur sang dat enkel vernieuwend heeft gewerkt.

Andriessen is voortdurend vernieuwend bezig. Hij heeft daarbij veel oor en oog, ja bijna een zwak voor de blazers en blaasgroepen in een orkest. Louis Andriessen sloeg daardoor mede een brug tussen de blaasmuziek en de symfonische muziek.

Direct en indirect heeft Andriessen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse blaasmuziek. In dit verband past de invloed op Johan de Mey, trombonist en componist wiens werk dit jaar veelvuldig op het WMC wordt gespeeld. Louis Andriessen is steeds op stimulerende wijze vernieuwend bezig geweest met muziek en heeft daardoor ook componisten van harmonie- en fanfaremuziek beïnvloed. “Louis Andriessen, u bent een vriend van de blaasmuziek!”

In opdracht van de Vrienden van het WMC zal Louis Andriessen een verplicht werk voor harmonieorkest schrijven voor het WMC van 2005.

In zijn dankwoord herinnerde Andriessen zich “Kerkrade” van 1951 nog. Tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog was er weinig muziek. Het geweldige geluid van de blaasmuziek heeft hem als twaalfjarige jongen gegrepen. Andriessen betrok ook Orkest de Volharding in zijn dankwoord. Van hen heeft hij geleerd, dat muziek moet ademen.

Hub Bogman, voorzitter van de Stichting WMC, feliciteerde Louis Andriessen. Hij stelt het initiatief van de Vrienden van het WMC zeer op prijs.

Westervoort, Kerkrade, 11 juli 2001 


Secretaris Piet van Oort overhandigt alsnog aan Louis Andriessen in zijn woonhuis het beeldje dat hoort bij de benoeming Persoon van Verdienste van de vereniging Vrienden van het WMC