• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Installatierede door Wim Goossens, voorzitter van Vrienden van het WMC, op vrijdag 29 juli 2005 in het Theater Kerkrade.


Henk Smit heeft het beeldje "Persoon van Verdienste" in ontvangst genomen. V.l.n.r. Leo Knebel, vice-voorzitter, Jacques Laumans, penningmeester en Henk Smit.

Henk Smit (Laudatio)

Dames en Heren, Muziekliefhebbers,
Als voorzitter van de vereniging Vrienden van het WMC wil ik graag het woord richten tot Henk Smit, vandaag voorzitter van de jury in dit Theater Kerkrade, maar ook als zodanig actief tijdens WMC 2005 in het Parkstad Limburg Stadion. Ik spreek de heer Smit graag toe in verband met een voorgenomen huldiging van zijn persoon. Het is namelijk een goede gewoonte van de Vrienden van het WMC om tijdens het WMC ook een musicus met bijzondere verdiensten voor de Mars-, Show- en Slagwerksector in het zonnetje te zetten.

Geachte heer Smit, mevrouw Smit, bestuursleden en medewerkers van Unisono, Vrienden en Muziekliefhebbers van het WMC.
Sprak ik afgelopen week hoornist Jacob Slagter nog toe namens de Vrienden, thans spreek ik graag een andere Noorderling toe, een musicus in hart en nieren, musicus, componist en dirigent Henk Smit.

Musicus
Geboren in het begin van de zestiger jaren in de stad Groningen speelde Smit reeds op jonge leeftijd slagwerk bij de muziekvereniging in het Groningse Aduard en speelde snel daarna tijdens de middelbare schooltijd als slagwerker in het Nationaal Jeugd Fanfare orkest en in een aantal gerenommeerde Brassbands. Hij studeerde slagwerk aan het Conservatorium van Groningen. Smit ‘schnabbelde’ als remplaçant onder andere bij het Noordelijk Filharmonisch Orkest, het Frysk Orkest, het Regionaal Jeugdorkest en de Johan Willem Friso Kapel….. Wat later studeerde Smit ook nog aan het Conservatorium te Rotterdam HaFaBra-directie.

Dirigent /componist/muziekconsulent
Henk Smit was succesvol dirigent van diverse slagwerkensembles "De Wâldsang" in Buitenpost en "Westerkwartier" te Leek en "Northern Percussion Ensemble". Daarnaast leidt hij met veel succes de fanfares "Concordia" te Middelstum en "De Bazuin" uit Winsum. Sinds 1995 is Smit Chef-dirigent van het Nationaal Slagwerk Ensemble. Er zitten van al deze gezelschappen vertegenwoordigers in de zaal, meen ik.
Henk Smit laat de trots voor de amateursector blijken door regelmatig met ensembles uit die sector op te treden, juist ook als gastdirigent. Gisteren (28/7) nog speelde het Nationaal Slagwerk Ensemble in deze zaal onder leiding van Henk Smit met een memorabel programma waarin de geschiedenis van het slagwerk als uitgangspunt genomen werd. Prima initiatief en keuze! Dat is Henk Smit, dames en heren ten voeten uit.

Als componist schreef Smit onder andere het verplichte werk voor slagwerkensembles voor het WMC 1997, daarnaast componeert hij veel voor Malletband.
Sinds 1991 is Henk Smit werkzaam als landelijk consulent HaFaBra, Slagwerk, Marching en Show bij, na wat fusies, Unisono, hét landelijk centrum voor de amateur muziek gevestigd te Utrecht.
In deze functie is hij ook zéér direct betrokken bij de muziek-adviescommissie van het WMC voor de Mars-, Marsparade-, en Show-wedstrijden en de Concertwedstrijd voor Slagwerkensembles tijdens het WMC. Smit heeft daarbij een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdopzet bij de Mars-, en Showwedstrijden en de concertwedstrijden Slagwerk bij het WMC. Dàt verdient dank én waardering!

Henk Smit is een veelzijdig musicus: hij is slagwerker, is componist, landelijk muziekconsulent, pedagoog, dirigent en jurylid bij nationale en internationale concoursen.
Lees ik uw CV dan moet u een zeer druk bezet man zijn, u bent, zo schrijft u, sinds 1885 in de weer en dat voor iemand uit de zestiger jaren!! Alle gekheid op een stokje, u leeft voor uw vakgebied en u wordt er door geleefd.

Jurylid
Henk Smit is een slagwerkdeskundige van formaat. Vanuit die deskundig-heid heeft hij altijd oog gehouden voor de amateur: de liefhebber die ook op hoog niveau musiceert. Hij is zéér trots op de manier waarop de amateurs de muziek beoefenen in de HaFaBra-sector én de Marching- en Showsector en beoordeelt de muzikanten graag en op een faire manier.
Henk Smit geniet als jurylid internationale reputatie. Smit treedt vaak op als jurylid in het buitenland, ook op de zéér aansprekende concoursen en de wereldkampioenschappen showbands (in Londen, Tokyo, Monza, Denemarken). Daarnaast is hij adviseur van de internationale organisatie: “World Association Marching and Showbands” te Vancouver.

Kerkrade &WMC
Natuurlijk treedt hij ook in Nederland op als jurylid, ook hier bij het WMC in Kerkrade. Sinds 1997 is Henk Smit jurylid in Kerkrade.
Vanwege zijn betrokkenheid bij het WMC en zijn vakmanschap is Henk Smit sinds 2001 gevraagd om als onafhankelijk juryvoorzitter op te treden. In die functie zal hij de procedures en afspraken controleren en de juryberaadslagingen voorzitten.
Dus we zien Smit vanaf dat moment in Kerkrade niet meer dribbelen over de sintelbaan noch over het gras.
Nu, in 2005, is Smit gewaardeerd Voorzitter van de jury voor de Mars-, Marsparade, en Showwedstrijden en voor de Concertwedstrijd voor Slagwerkensembles tijdens het WMC. U bent niet uit Kerkrade weg te slaan, willen we ook niet!
Henk Smit wordt gekenschetst als een gedreven vakman, met een tomeloos enthousiasme voor zijn vakgebied, die niet 'neen' kan zeggen. Er wordt beweerd: "Uw vrouw ziet u vaak tijdens de WMC-tijd als een schim voorbijkomen." Ik herhaal, het wordt beweerd.

Pedagoog
Aanvankelijk leidde Smit in het Noorden via muziekscholen vele slagwerkers op. Aan het Conservatorium van Zwolle is Smit gastdocent ensembleleiding. Henk Smit doceert evenzo aan het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen. Hij is examinator en gecommitteerde. Ook in Masterclasses, clinics, play-inns, gastcolleges en op de bok en "last but not least" via het muziekconsulentschap wordt evenzeer zijn niet geringe vakkennis overgedragen.
Daarnaast is Smit auteur van diverse slagwerkboeken. Momenteel werkt Henk Smit aan een Masterplan voor de Slagwerk, Mars- en Showwereld.

De Vrienden van het WMC komen gebaseerd op het bovengenoemde tot de volgende overwegingen:

  1. Henk Smit geniet grote nationale en internationale reputatie in het vakgebied van de Slagwerk-, Mars- en Showwereld;
  2. Henk Smit heeft een zeer belangrijke, beslissende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdopzet bij de Mars-, en Showwedstrijden en de concertwedstrijden Slagwerk bij het WMC.
  3. Henk Smit beschikt over uitstekende pedagogische en muzikale talenten die hij 25 jaar ook ten behoeve van de HaFaBra-sector maar zeker ten behoeve van de Slagwerk-, Mars- en Showwereld indrukwekkend inzet.
  4. Henk Smit is regelmatig als dirigent en adviseur aanwezig in de HaFaBra-sector en de Slagwerk-, Mars- en Showwereld en heeft grote affiniteit met die amateur muzieksector.

Juist de Vrienden van het WMC willen u hier danken en huldigen voor deze verdiensten met betrekking tot de Slagwerk-, Mars- en Showsector. Wij hebben zeer veel waardering voor uw werk.

Met unanieme stemmen hebben de Vrienden van het WMC reeds op 26 juni 2004 besloten Henk Smit te benoemen tot persoon van verdienste van de Vereniging Vrienden van het WMC. Van harte proficiat! Voor mevrouw Smit zijn er bloemen als dank en kleine pleister op de wonden voor de vele tijd die uw man besteedt aan onze muzieksector.

Heer Smit mag ik u verzoeken naar voren te komen om het beeldje "Persoon van Verdienste" , de oorkonde, en felicitaties in ontvangst te nemen. Het fraaie bronzen beeldje is gemaakt door edelsmid Bert Kreijen uit Kerkrade.

Kerkrade/Boxmeer 29 juli 2005.
Mr. W.B.J. Goossens, voorzitter Vrienden van het WMC.