• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

De vereniging kent sinds het WMC van 2005 de Vriendenprijzen toe aan deelnemende gezelschappen in het Parkstad Limburg Stadion en in de Rodahal. De winnaars ontvangen een sculptuur en oorkonde. Met de prijs willen de Vrienden van het WMC hun waardering tonen aan alle deelnemers voor hun optreden.

Per wedstrijddag worden deelnemende orkesten en korpsen genomineerd.
De beide jury's bestaan uit leden van de vereniging. Het zijn mensen die al vele jaren een van de vormen van de blaasmuziek actief beoefenen en volgen en het WMC bezoeken.

Er is geen onderscheid naar discipline en divisie. In het Parkstad Limburg Theater Kerkrade zal geen beoordeling voor de Vriendenprijs plaatsvinden.

Bij de beoordeling speelt een rol:

  • 1.de in leeftijd gevarieerde samenstelling en uitstraling van het orkest;
  • 2.de originaliteit en samenhang van de programmering, de kwaliteit van de muziek en de emotie die de muziek en het optreden oproept;
  • 3.de verwachting dat dit orkest tijdens een volgend WMC nog een grote progressie kan boeken
  • 4.de beleving van het visuele aspect (bij mars- en showwedstrijden)

Na elk weekend maken de beide jury’s de nominaties bekend voor het Stadion en voor de Rodahal. De vereniging publiceert dit op zijn website. Na het laatste weekend worden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.

De winnaars ontvangen een sculptuur gemaakt door Bert Kreijen.;

 

Muziek is het communicatiemiddel bij uitstek, waarbij grenzen vervallen.
Klanken kunnen emoties en gedachten uitdrukken.
De vormgeving van de metaalsculptuur is een uitdrukking en symbolisering van gedachten en gevoelens.

Er zijn twee hoofdbewegingen herkenbaar, enerzijds de golvende bewegingen, die de golvende tonen van de muziek symboliseren en anderzijds is er het verticale lijnenspel.
De van smal naar breed uitwaaiende beweging, die het dynamische in de muziek weergeeft.

Juli 2009
Bert Kreijen