• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

De vereniging Vrienden van het WMC heeft de volgende doelen:

1.Het ondersteunen van het bestuur van de stichting Wereld Muziek Concours (WMC) op financieel, economisch en organisatorisch gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.Het behartigen van de belangen van enerzijds de passe-partout kaarthouders in het bijzonder en overige bezoekers in het algemeen van de concertwedstrijden en galaconcerten en anderzijds van de bezoekers van de mars- en showwedstrijden.

3.Het in de ruimste zin van de betekenis dienen als klankbord voor het WMC-bestuur inzake de concertwedstrijden, galaconcerten, mars- en showwedstrijden. Dit kan mede door het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen op het gebied van de organisatie van het WMC

4.Het voorzover als dit tot de mogelijkheden van de vereniging behoort, op een positieve wijze in de publiciteit brengen van het WMC als podium van de blaasmuziek. Het ondersteunen van het bestuur van de stichting Wereld Muziek Concours (WMC) op financieel, economisch en organisatorisch gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

(overgenomen uit de statuten van de vereniging, artikel 2.)